Ljetni kamp Svjetske curling federacije u Fussenu, Njemačka

Hrvatski juniori i veteran, polaznici ljetnog kampa Svjetske curling federacije u Fussenu, Njemačka: Matija Pufnik, Lovro Pufnik, Neven Pufnik, Lucija Lovrić i Antonia Maričević.

Odgovori